Aryati, Widya, Dewa Nyoman Wirawan, Komang Ayu Kartika Sari, and Anak Agung Sagung Sawitri. 2018. “Determinants of Long-Acting Contraceptives Use Among Reproductive-Age Couples in Tanjung Karang Public Health Centre Mataram City, West Nusa Tenggara”. Public Health and Preventive Medicine Archive 6 (1):10-16. https://doi.org/10.15562/phpma.v6i1.3.